Transatlantik İlişkiler

Biden Dönemi Başlarken Transatlantik İlişkileri ve Türkiye

Transatlantik ilişkileri uzun yıllardır birçok gerginliği barındırsa da Atlantik’in iki yakası arasındaki güvensizliğin Trump döneminde olduğu kadar derinleştiği çok az tarihsel örnek verilebilir. Bu bakımdan, her fırsatta Avrupalı müttefiklerini eleştiren, onlara yukarıdan bakan ve ülkesinin güvenlik taahhütlerini sürdürmekteki isteksizliğini...

Amerika Birleşik Devletleri-Avrupa Birliği Ticaret Savaşı ve Transatlantik İlişkilerinin Gerginleşmesi

Batı ittifakı İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en kötü krizini yaşamaktadır. G7 Zirvesi sonrası yaşananlar bir yana Trump yönetiminin sanayi, ticaret ve askeri alanlarda almış olduğu kararların Avrupa ülkelerine yansıması, bu ülkeler üzerinde negatif yönde bir etki yaratmıştır. Aynı...

ABD-Almanya: Tokalaşma Krizi mi, Yarım Kalmış Hesaplaşma mı?

Meselenin sadece “tokalaşma” olmadığı net.  ABD, Almanya’nın süreç içerisinde kendisini nasıl kullandığını daha yeni yeni anlamaya başlamış durumda. Bir diğer ifadeyle, İkinci Dünya Savaşı’nın mağlubu Almanya’nın zamana yayılmış; ABD üzerinden yeniden toparlanma, güç olma ve Anglo-Sakson dünya ile yarım...

Önerilenler