Türk Dünyası

Türk Konseyi ve Rusya

İstanbul’da 12 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Türk Konseyi Başkanlar Zirvesi’nin gerek Orta Asya gerekse Avrasya coğrafyası için yeni bir sayfa olacağı şimdiden görülmektedir. Bu zirvenin yeni Pakt veya yeni bir eksen olacağını söylemek sadece bu birlikteliği çekemeyen bir...

Krizi Fırsata Çevirebilmek: “Büyük Değişim Hareketi” ve “Yeni Özbekistan”

Tarihin en uzun yıllarından biri olarak kayda geçen 2020, hiç kuşkusuz, tüm dünya açısından oldukça zor bir yıl oldu. Başta Covid-19 olmak üzere, yaşanan çok boyutlu krizler-gelişmeler, ülkeler açısından öncelikle kendi içinde ve yakın çevresinde güçlü işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu...

2019’da Türk Dünyası

Son yıllarda uluslararası politikadaki eğilimi, Doğu’nun yükselişi ve Batı’nın çöküşü olarak tanımlarsak yanılmış olmayız. Özellikle de Avrasya kıtası bağlamında düşündüğümüzde, Doğu Asya ülkelerinin ekonomik ve siyasal ağırlığının artmakta olduğunu söyleyebiliriz. Buna paralel olarak Avrupa ülkelerinin de eski çekiciliğini kaybetmekte...

Macaristan’ın Doğu Açılımı: Türkiye ve Türk Dünyası ile Gelişen İlişkiler

Son yıllarda Macaristan, dış politikasında önemli açılımlarda bulunmuştur. Avrupa Birliği’yle (AB) sorunları derinleşen Budapeşte, birlikten daha bağımsız bir dış politika arayışına girmeye başlamış ve “Doğu Açılımı” bağlamında başta Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere Ortadoğu...

Nazarbayev’in Ulusa Seslenişi

5 Ekim 2018 tarihinde Kazakistan Cumhurbaşkanı ve Türk Dünyası’nın Aksakalı Nursultan Nazarbayev’in Ulusa Sesleniş’i her yıl olduğu gibi bu yıl da önemli konuları gündeme taşımıştır. Seslenişin içeriğine bakıldığında belirtilen ifadelerden Kazakistan’ın modernizasyonunda sosyal boyutun değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Nazarbayev’in insanı merkeze...

Rus Dış Politikasında Türkiye Esnekliği: Konjonktürel Zaruret mi – Stratejik Dönüşüm mü?

Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki ilişkiler, 1900’lerin başlarında inşa edilmiş iki genç devlet arasındaki ilişkilerin ötesinde yüzyıllara dayanan imparatorluk, konfederasyon ve ulus-devlet tecrübelerinin söz konusu olduğu iki kadim milletin etkileşimidir. Bahse konu milletlerin tecrübeleri arasında kurmuş oldukları devletlerin bölgesel...

Nazarbayev’in Ankara Ziyaretinin Düşündürdükleri

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 12-13 Eylül 2018 tarihlerinde Ankara’ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret çerçevesinde iki ülke devlet başkanları baş başa görüştü ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli İstişare Toplantısı yapıldı. Taraflar arasında güvenlik, ekonomi, kültür ve tarım alanlarında beş belge imzalandı....

Türkiye-Özbekistan Ya da “Türk Dünyası Jeopolitiği”nin Yükselişi

Siz buna arzu ederseniz daha kısa ve net olarak “Türk Jeopolitiğinin Yükselişi” adını da verebilirsiniz. Zira Ortadoğu ağırlıklı olarak kendisini gösteren “İslam Jeopolitiği”nin dönüşü son dönemde Kafkasya-Orta Asya ekseninde de belirgin bir hal almaya başlamış durumda. Dolayısıyla, “Türk-İslam Jeopolitiği”nin...

Önerilenler