Tarih:

Paylaş:

Arnavutluk-İngiltere Hattında Düzensiz Göç Sorunu

Benzer İçerikler

This post is also available in: English Русский

İki Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) müttefiki olan Arnavutluk ile İngiltere arasındaki ilişkilerin mahiyetini son zamanlarda düzensiz göçmen sorunu oluşturmaktadır. Özellikle de Arnavutluk’tan İngiltere’ye yönelen düzensiz göçmen akımı, İngiliz medyasının ana gündemlerinden birini oluşturmaktadır.  

İngiltere Savunma Bakanlığı verilerine göre, 2022 yılının Ağustos ayında Manş Denizi’ni geçen göçmen sayısının, 2020 senesinin tamamından daha fazla olduğu kaydedilmiştir.[1] Bununla birlikte Arnavutluk’tan İngiltere’ye gelen göçmen sayısı, diğer ülkelere kıyasla çok daha fazladır. Bu durum ise İngiltere’de Arnavut kökenli göçmenler konusuna özel olarak bir dikkat çekilmesine sebebiyet vermektedir.

İngiltere Hükümeti yetkililerine göre, halihazırda Arnavutların Manş Denizi’ni geçen insanların yaklaşık %60’ını oluşturduğu ve bu rakam, geçen yılki sayının 100 katına tekabül etmektedir.[2] Arnavut medyasına yansıyan haberlere göre ise Arnavutların ülkeden göç etme nedenlerinin başında mali sebepler ve daha iyi yaşam standartları arayışı gelmektedir.[3]  

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda İngiltere, Manş Denizi üzerinden ülkeye giriş yapmaya çalışan Arnavut düzensiz göçmenlerin küçük botlarla ülkeye girişinin engellenmesine yönelik tedbirler almaktadır. 25 Ağustos 2022 tarihinde Londra ve Tiran, İngiltere’ye yasadışı yollardan giren göçmenlerin hızla sınır dışı edileceğini taahhüt ederek ortak çalışma kararı almıştır.[4]

Yaşanan gelişmeler çerçevesinde İngiliz medyasına Boris Johnson’un Başbakanlığı döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan  Priti Patel ile Arnavutluk Hükûmeti arasında varılan anlaşmaya göre, Arnavut polisinin göçmen gelişlerini gözlemlemek ve İngiliz Hükümeti’yle istihbarat paylaşmak üzere  Kent Sahili’ne getirilebileceği yönünde haberler yansımıştır.[5] Ayrıca Patel’in küçük teknelerle İngiltere’ye gelen bütün Arnavutların adli ve biyometrik bilgilerinin paylaşılması amacıyla üst düzey Arnavutluk kolluk görevlileriyle bir araya gelerek görüşmeler yaptığı da belirtilmiştir.[6]

Görüleceği üzere, İngiltere’nin yaşadığı bu sorun karşısında Arnavutluk Hükûmeti yetkilileriyle tam bir işbirliği içinde olduğu görünmektedir. Dolayısıyla söz konusu işbirliği, taraflar arasında bir kriz yaşanmasını önlemektedir. Her ne kadar bu politikaların tohumu, Boris Johnson döneminde atılmış olsa da Liz Truss döneminde de söz konusu tutumunun devam etme ihtimali yüksektir. Özellikle de İngiliz medyasına Arnavutlar konusunda yansıyan haberlerde dikkat çekilen noktalardan biri de söz konusu topluluğa yönelik olumsuz tavırdır.

Henüz 2019 yılında, Arnavut mafyasının İngiltere’deki uyuşturucu ticaretinin kontrolünü ele geçirdiğine dair yazılar kaleme alındığını görmek mümkündür.[7] Ayrıca İngiltere’deki hapishanelerin, göçmen kriziyle mücadele etmek için harekete geçilmediği takdirde, Arnavutluk’taki hapishanelerden daha fazla Arnavut suçluyu barındırabileceğine yönelik iddialar gündeme gelmiştir.[8]

Anlaşılacağı gibi, İngiliz medyasında Arnavutların İngiltere’de suç çeteleri oluşturduğuna ve uyuşturucu ticaretiyle ön plana çıktığına vurgu yapılmaktadır. Dolayısıyla İngiltere Hükümeti’nin Arnavutluk’tan gelen düzensiz göçmenler konusunda tutumunu daha da sertleştirmesi ihtimal dahilindedir. Ancak buna rağmen Londra-Tiran hattında bir gerginlik yaşanması beklenmemektedir. Zira taraflar sürecin yönetimi hususunda işbirliği içerisindedir. Bu anlamda Tiran’ın Londra’yla uyum içinde hareket ettiği söylenebilir.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 18 Eylül 2022 tarihinde yaptığı açıklamada, genç Arnavutlara, insan kaçakçılarına Manş Denizi’ni geçmeleri için binlerce sterlin ödemek yerine; parayı İngiltere’de kazanabileceklerinden daha fazla kazandıracak kırsal turizm işletmelerine yatırmaları gerektiğini iletmiştir.[9] Kuşkusuz Arnavutluk Başbakanı, söz konusu açıklamalarını İngiltere’yle bu olay sebebiyle kriz yaşanmasını istemediğinden dile getirmiştir.

İngiltere ile Arnavutluk arasında düzensiz göçmenler sorunu devam ederken; sürece üçüncü aktörlerin müdahil olma ihtimali de vardır. Zira İngiliz basınının iddiasına göre, İran tarafından Arnavutluk’a düzenlendiği iddia edilen siber saldırılar sonucunda Londra ile Tiran arasında söz konusu soruna ilişkin yapılan görüşmeler ortaya çıkarılmıştır.[10]Ancak haftalar önce buna rağmen Arnavutluk Parlamentosu, Manş Denizi’ni geçen Arnavut göçmenlerle ilgili cezai ve biyometrik verilerin İngiliz kolluk kuvvetleriyle paylaşılması yönünde bir bildiriyi kabul etmiştir.[11]

Sonuç olarak İngiltere’ye yönelen düzensiz Arnavut göçü, pek çok açıdan özel bir konudur. İki ülkenin tam bir uyum içinde hareket etmesi, sorunun bir krize dönüşmesini önlemektedir. Ayrıca Arnavutluk örneği, Londra yönetiminin gelecekte diğer ülkelerden yönelebilecek düzensiz göç konusunda uygulayacağı politika için bir emsal teşkil edebilir. Bu sorunu daha da ilginç kılabilecek nokta, İran’ın müdahil olma ihtimalidir. Söz konusu ihtimal, sürecin oldukça farklı bir noktaya evrilmesine neden olabilir.


[1] Matt Dathan, “More Migrants Crossed Channel in August Than During Whole of 2020”, The Times, https://www.thetimes.co.uk/article/more-migrants-crossed-channel-in-august-than-during-whole-of-2020-j8tpxntpb, (Erişim Tarihi:20.09.2022).

[2] Flora Thompson, “Majority of Migrants Crossing Channel are Albanian-Reports”, The Independent, https://www.independent.co.uk/news/uk/priti-patel-channel-isu-albania-border-force-b2151836.html, (Erişim Tarihi:20.09.2022).

[3] “Depopulation Crisis: 1.7 Millions of Albanians Have Left the Country”, Tirana Times, https://www.tiranatimes.com/?p=148533, (Erişim Tarihi:20.09.2022).

[4] “UK and Albania Pledge Rapid Removal of Those Entering the UK Illegally”, Government of the United Kingdom, https://www.gov.uk/government/news/uk-and-albania-pledge-rapid-removal-of-those-entering-the-uk-illegally, (Erişim Tarihi:20.09.2022).

[5] Nicola Kelly, “Albanian with British-Born Children Faces Deportation After Decade in UK”, The Guardian, https://www.theguardian.com/uk-news/2022/aug/26/albanian-british-born-children-faces-deportation-decade-uk, (Erişim Tarihi:20.09.2022).

[6] “More Migrants Crossed Channel in August Than in the Whole of 2020: More Than 8,600 Arrived in UK on Small Boats Taking Total for Year to More Than 25,000”, The Daily Mail, https://www.dailymail.co.uk/news/article-11165923/More-migrants-crossed-Channel-August-2020-Total-year-25-000.html, (Erişim Tarihi:20.09.2022).

[7] Mark Townsend, “Kings of Cocaine: How the Albanian Mafia Seized Control of the UK Drugs Trade”, The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2019/jan/13/kings-of-cocaine-albanian-mafia-uk-drugs-crime, (Erişim Tarihi:21.09.2022).

[8] Jon Austin, “Britain is Becoming ‘Albania’s Alcatraz’, Campaigners Warn”, Daily Express, https://www.express.co.uk/news/uk/1664301/albanian-criminals-uk-crossings-immigration-alcatraz-Richard-Tice, (Erişim Tarihi:21.09.2022).

[9] Charles Hymas, “Stop Crossing the Channel and Earn More at Home, Albanian PM Tells His People”, The Daily Telegraph, https://www.telegraph.co.uk/news/2022/09/18/stop-crossing-english-channel-albanian-pm-tells-people/, (Erişim Tarihi:21.09.2022).

[10] Charles Hymas, “Secret UK and Albania Talks on illegal Migrants Exposed by Iranian Hack”, The Daily Telegraph, https://www.telegraph.co.uk/news/2022/09/19/secret-uk-albania-talks-illegal-migrants-exposed-iranian-hack/, (Erişim Tarihi:21.09.2022).

[11] Aynı Yer.

Cemal Ege ÖZKAN
Cemal Ege Özkan, 2019 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans derecesini, 2022 senesinde aynı üniversitenin Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı’nda hazırladığı “Türk Siyasi Hayatında Selim Rauf Sarper ve Faaliyetleri” başlıklı teziyle almıştır. Hâlihazırda aynı enstitüde doktora eğitimine devam etmektedir. 2020-2021 yılları arasında Türk Tarih Kurumu Yüksek Lisans Bursiyeri olan Özkan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.