1973 Konya doğumludur. Lisansını Selçuk Üniversitesi’nde, yüksek lisansını ve doktorasını Kırıkkale Üniversitesi’nde tamamladı. Çalışma alanları ‘Avrupa Birliği, Hukuku ve Türkiye ile İlişkileri’, ‘Türk-Yunan İlişkileri’, ‘Balkanlar’ ve ‘Uluslararası Mahkemeler’dir. 2013’te iki aylığına Luisana/ABD’de bulundu. Türkiye’ye ilaveten çeşitli ülkelerde bildiriler sundu. Çok sayıda makalesinin yanında üç tane de kitabı mevcuttur: Kendi Kaderini Tayin ve Kosova, Uluslararası Antlaşmalar Hukukunda Şartların Esaslı Değişikliği İlkesi ve Yazılı Yanıt Soruları Bağlamında Avrupa Parlamentosu’ndaki Türkiye Karşıtı Yunan ve Rum Uğraşları. 2000’den beri Kırıkkale Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çalışmaktadır.

Doç. Dr. Halis AYHAN