Prof. Dr. Mehmet Sait DİLEK

Dilek, 2000 yılında Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde Araştırma Görevlisi olarak görevine başladı. Adı geçen kurumda 2001 yılında Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında Yüksek Lisansını, 2009 yılında ise doktorasını tamamladı. 2010 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim dalına Dr. Öğretim üyesi olarak atandı. 2015’te Siyasi Tarih alanında Doçentlik unvanı alan Dilek, Türk Dış Politikası, Amerikan Dış Politikası ve Amerika Tarihi gibi alanlarda kitaplar, makaleler ve bildiriler kaleme aldı. 2011 yılından itibaren Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı yürüten Dilek, 2015-2016 yılları arasında ise İİBF Dekan Yardımcılığı görevini üstlendi.

YAZARIN ÇALIŞMALARI