Brexit

İngiltere’nin Yeni Doğu Açılımı

Üzerinde güneş batmayan imparatorluk tanımlamasıyla uluslararası ilişkiler ve tarih literatürüne girmiş olan Büyük Britanya İmparatorluğu (İngiltere), 19. yüzyılda dünyanın en büyük sömürge gücü olarak ön plana çıkmıştır. Nitekim tarihte ilk okyanus ötesi imparatorluğu İspanyollar kurmuşsa da İngilizlerin ulaştığı seviyeyi...

Küreselleşme-Bölgeselleşme Rekabetinde Bölgesel Kapsamlı Ekonomik İşbirliği Anlaşması (RCEP)

21. yüzyılın ilk yirmi yılı, küresel politikanın geleceğini şekillendirebilecek iki anlaşmanın imzalanmasıyla sona ermiştir. Bu anlaşmalardan biri Avrupa; diğeri ise Asya merkezlidir. Nitekim 15 Kasım 2020 tarihinde Asya-Pasifik bölgesinin 15 ülkesi, Regional Comprehensive Economic Partnership/Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nı...

İngiltere’de Yeni Dönem: Boris Johnson

İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakâr Parti’nin yeni lideri seçildi. Johnson, Kraliçe II. Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilerek İngiltere’nin yeni başbakanı oldu. Johnson, başbakanlığında önceliğinin Brexit olacağını belirterek ülkeyi 31 Ekim’de Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden çıkarmayı hedeflediğini...

Aşırı Sağın Gölgesinde Avrupa Birliği

Avrupa Birliği (AB), kuruluşundan itibaren demokrasi ve insan hakları kavramlarıyla yakın ilişki içerisinde bulunan bir yapılanma olmuş ve hem üye hem de üye olmayan ülkelerde bu kavramların savunucusu ve temsilcisi olarak addedilmiştir. Ancak Ortadoğu bölgesinde başlayan çatışmalar ve Suriye...

Brexit: Tamam mı Devam mı?

İngiltere’nin, Avrupa Birliği’yle ilişkilerinin başlangıcına baktığımız zaman, şu anda yaşanan “Brexit” tartışmalarını anlamlandırmak çok da zor değildir. Avrupa’da birlik ve beraberliği sağlamak; Avrupa ülkeleri ve özellikle de Almanya ve Fransa arasındaki çatışmaları önlemek amacıyla yola çıkan AB (kuruluştaki adıyla...

İngiltere-AB İlişkilerinde Belirsizlik Dönemi: Brexit

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasına ilişkin süreci şekillendirecek olan Brexit Anlaşması, 16 Ocak 2019 tarihinde İngiltere Parlamentosu tarafından reddedilmiş ve bu karar, İngiltere ile AB arasındaki kopmanın nasıl şekilleneceği hususunda çeşitli soru işaretleri yaratmıştır. Nitekim anlaşmanın reddedilmesiyle birlikte, yeni...

İngiltere’de Brexit Çıkmazı

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Avrupa Birliği (AB) ile mutabakata vardığı Brexit anlaşması, İngiltere Parlamentosu’ndan geçemedi. Söz konusu anlaşma parlamentoda 202 oya karşı 432 oyla reddedildi ve muhalif İşçi Partisi, May hükümetine karşı güvensizlik oylaması talep etti. Parlamentodaki güven oylamasını...

Önerilenler