Güney Kore

Yeni Bir Başlangıç: Kuzey ve Güney Kore İletişim Kanallarının Açılması

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında son bir yıldır kapalı tutulan iletişim kanalları uzun bir aradan sonra yeniden açılmıştır. Mevzubahis gelişmenin ardından yapılan açıklamada “ikili ilişkilerin” ortak güven anlayışı içerisinde en kısa zamanda yeniden iyileştirilmesi” temenni edilmiştir. Kore Savaşı’nı...

MIKTA’nın Sunduğu Fırsatlara Bakış

   21.yüzyılda, liberal ekonomik ve siyasi düzenin yapısı, kurumlarla bağlantılı olarak önemli bir dönüşüm yaşamıştır. ABD’nin hegemonik düşüşü ve 2008 küresel mali krizinden sonra, güçlü ekonomiye sahip orta büyüklükteki ülkeler, küresel sistemde daha aktif bir rol almaya başlamıştır. Bu konuda...

Kuşak-Yol Girişimi Bağlamında İsrail’in “Red-Med” ve “Bölgesel Barış İçin Demiryolu” Projeleri

Çin’in Kuşak-Yol Girişimi kapsamında Asya’dan Avrupa’ya kadar uzanan coğrafyada yaptığı altyapı yatırımları arasında liman projelerinin yanı sıra demiryolu projeleri de yer almaktadır. Bu projeler, taşıma rotaları arasında en düşük maliyetli olan deniz yoluna alternatif olmak yerine “intermodal (karma)” şeklinde...

Çin-Güney Kore İlişkileri ve Salgın Sürecinde Asya-Pasifik Atmosferi

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) üzerinden büyük bir yük kalkmıştır. Zira Pekin yönetiminin hareket alanını kısıtlayan homojen kutuplar, ağır ekonomik baskılar ve askeri kayıplar son bulmuştur. Böylelikle Pekin, başta kendi temel sistemini, güvenliğini ve egemenliğini...

Bizans’tan Vietnam’a; İzleri Sürebilmek

Romanos Diogenes, babası gibi bir subaydı. Anadolu’nun köklü ailelerinden birine mensuptu. Katıldığı savaşlarda önemli başarılar elde etti. Bizans’ın kötü yönetildiğine inanıyor ve bir asker olarak bu kötü gidişe bir son vermek istiyordu. Bunun için bir kalkışma planladı. Tahta çıkmadan...

“Birleşik Kore”: ABD Açısından Jeopolitik-Stratejik Depremin Bir Diğer Adı…

ABD’nin işi bu sefer gerçekten de zor. Başkan Donald Trump tek kelimeyle ülkesini freni patlamış kamyon misali uçuruma sürüklüyor. Ekonomide yaşanan derin endişe ve panik hali kendisini dış politikada daha şiddetli bir şekilde göstermeye başlamış durumda. Plansız-programsız, fazlasıyla aşırı...

Önerilenler