Türkmenistan

Bereket, Güzellik, Bilgelik ve Yüceliğin Başkenti Aşkabat

Bu yıl, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ın kuruluşunun 140. yıldönümüdür. Aşk ve Ak şehri olarak bilinen Aşkabat’ı tek bir sıfatla tanımlamak, tarif etmek mümkün değildir. Zira Aşkabat, bir başkentin çok daha ötesinde bir anlam ve öneme sahip. Sadece geçmiş ve bugünün...

ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, “Akşehrim Aşkabat” Kitabının Tanıtım Toplantısında

Türkmenistan Cumhurbaşkanı’nın Türkçe Çıkan «Ak Şehrim Aşkabat» kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.Aşkabat'ın kuruluşunun 140. yılı dolayısıyla, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov tarafından kaleme alınan "Akşehrim Aşkabat" kitabının Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen tanıtım toplantısına Türkiye'den ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin...

Türkmenistan’ın Afganistan’daki Barışçıl ve İnsani Diplomasisi

Türkmenistan, bulunduğu jeopolitik konum gereği Hazar, Orta Asya ve Ortadoğu coğrafyaları arasında bir köprü görevi üstlenmektedir. Bilindiği gibi Aşkabat yönetimi, bağımsızlığını ilan ettikten sonra Daimi Tarafsızlık Statüsü aracılığıyla konumunu pekiştirmiş ve bölgesel-küresel işbirliğinden yana olduğunu net bir biçimde ortaya...

Bağımsızlığının 30. Yıldönümünde Türkmenistan Dış Politikası Ve Daimi Tarafsızlık Statüsü

2021 yılı iki açıdan önemli yere sahiptir. Birincisi, Türkmenistan’ın bağımsızlığının 30. yıldönümüdür. Diğeri ise, Türkmenistan’ın “Daimi Tarafsızlık Statüsü” elde etmesinin üzerinden de çeyrek asırlık bir zaman geçmiştir. Dünya siyasetinde tansiyonun yükseldiği ve ülkelerin iç ve dış siyasetlerinde barışın değerinin...

Afganistan’da Değişen Konjonktür ve Orta Asya

İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri kendilerini güvende hissetmeleridir. Bu anlamda sınır güvenliği mühim bir mesele olarak dikkat çekmektedir. Sınır güvensizliği ise ekonomik, kültürel, siyasi, sosyal ve askeri bakımdan bölgesel etkiler yaratabilmektedir. Bu sebeple sınır güvenliği, ilgili ülkede yaşayan tüm...

Pekin-Londra Hattında Bir Kapı: Lapis Lazuli Koridoru

Afganistan’daki siyasi hareketlilik devam ederken; ülkedeki güç boşluğunu kimin dolduracağı belirsizliğini korumaktadır. Gözler, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ardından ülkede nüfuzunu artırmaya çalışan Çin’e çevrilmiş durumdadır. Ancak ABD’den farklı olarak Çin, söz konusu etkinliğini 2013 yılında başlattığı Kuşak-Yol Projesi üzerinden...

Afganistan Merkezli Tehditlere Karşı Orta Asya’da İşbirliği

Günümüzde Afganistan’da devam eden çatışmalar ve yaşanan belirsizlik, yükselen Asya’nın kalbindeki en önemli sorunlardan birini teşkil etmektedir. Hatırlanacağı üzere, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 2001 yılında gerçekleştirdiği müdahaleyle Afganistan tarihinde yeni bir dönemin başladığı iddia edilmiştir. Lakin ABD açısından 20...

Türkmenistan’ın Küresel Barış ve Güvenliğin İnşasındaki Rolü

24 Mart 2021 tarihinde Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, “Modern Dünyada Barış ve Güvenliğin Önemi” başlıklı bir video-konferans düzenlemiş ve bu etkinlik vesilesiyle Aşkabat yönetimi, küresel barışın inşasındaki yapıcı rolünü bir kez daha net bir şekilde ortaya koymuştur.  Türkmenistan’ın bağımsızlığının 30....

Türkmenistan’ın Mimarlığında Uluslararası Barış ve Güven Yılı Şekillenmekte

Bilindiği üzere Soğuk Savaş’ın bitiminin ardından bağımsızlığını ilan eden Türkmenistan Devleti, dış politikasını “Daimî Tarafsızlık” statüsü üzerinden şekillendirmiştir. Anılan statü kimi çevrelerde var olan yanlış algının tersine uluslararası ilişkilere veya sistemsel ve bölgesel gelişmelere kayıtsız kalmak anlamını taşımamaktadır. Aksine...

ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL Neytral’nyy Turkmenistan’da

ANKASAM Başkanı Prof. Dr Mehmet Seyfettin EROL'un "Uluslararası sosyal medya, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı'nın yeni online girişimlerini olumlu karşılıyor" başlıklı değerlendirmesi Neytral'nyy Turkmenistan'da (Tarafsız Türkmenistan) yayınlanmıştır.

Önerilenler