Tarih:

Paylaş:

Artan Düzensiz Göçün Avrupa’daki Yansımaları ve İtalya’nın Olağanüstü Hal İlanı

Benzer İçerikler

Bu yazı şu dillerde de mevcuttur: English Русский

İtalya Hükümeti, 2023 yılının Nisan ayında, ülkenin kıyılarındaki göçmen yoğunluğuyla başa çıkabilmek için altı aylık bir olağanüstü hal ilan etmiştir. Mevcut gelişmenin temelinde Akdeniz’deki düzensiz göçmen artışının etkili olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra Roma yönetiminin aldığı karar, 2023 yılıyla birlikte Avrupa’nın genelinde var olan mühim bir sorunda ciddi bir artışın yaşandığını göstermektedir. Buna göre 2022 yılında düzensiz göç girişimleri, Avrupa özelinde 2016 senesinden bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştır.[1]

2023 yılının son üç ayı baz alınarak elde edilen rakamlara bakıldığında, 2022 yılındaki düzensiz göç girişimlerinin artış hızının devam ettiği söylenebilir. Bu anlamda 2023 yılının ilk üç ayında, ulusal makamlar tarafından bildirilen düzensiz sınır geçişlerinin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 artarak 54.000’e yükselmiştir.[2]

İtalya, en son 2011 yılında Tunus’tan gelen göçmenlerin Lampedusa Adası’ndaki yetkilileri ezip geçmesinin ardından benzer bir karar almıştır.[3] Dolayısıyla 2023 yılındaki bu olağanüstü hal kararı büyük önem arz etmektedir. Çünkü yeni olağanüstü hal kararının 2011 yılında alınan insani acil durum ilanından oldukça uzun bir süre sonra atılan ilk sert adım olduğu söylenebilir. Bu bağlamda söz konusu gelişme, 2022 ve 2023 yılına ait istatistiklerle de ortaya konulan yoğun düzensiz göç girişimlerine verilen bir cevaptır. Tüm bunlarla birlikte İtalya Hükümeti’nin olağanüstü hal kararı, konu hakkında Avrupa’da yaşanan gelişmeleri ön plana çıkaran bir örnektir.

Bilindiği üzere İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve kabinesi, sağ-popülist bir siyaset yürütmektedir. Bu açıdan hükümetin artan düzensiz göçe yönelik olağanüstü hal kararı anlaşılır bir durumdur. Ancak Avrupa geneline bakıldığında, İtalya dışındaki diğer bazı Avrupa ülkelerinde de benzer hamlelerin yapıldığı görülmektedir. Örneğin Litvanya Parlamentosu, 25 Nisan 2023 tarihinde devlet düzeyinde aşırı durum rejimi veya olağanüstü hal kapsamında düzensiz göçmenlerin sınırda geri itilmesini yasallaştıran bir kanun çıkarmıştır.[4]

Litvanya’da alınan bu karar, özellikle de ülke içi siyasi yapı göz önünde bulundurulduğunda dikkat çekicidir. Zira Litvanya, henüz ülkede aşırı sağ popülist partilerin Parlamento’ya girebilecek kadar güç kazanamadığı bir ülkedir. Ancak alınan karar, diğer Avrupa ülkelerinin de düzensiz göçe karşı İtalya’ya benzer politikalar izleyebildiğini gözler önüne sermiştir.

Ayrıca İtalya tarafından çıkarılan olağanüstü hal kararı, devletlerin düzensiz göç konusunda Avrupa Birliği (AB) nezdinde alınan kararların dışında sert önlemlere başvurabildiklerinin de bir kanıtıdır. Bu çerçevede AB politikalarında yetersizlik olduğu gerekçesiyle birliğe yönelik eleştirilerin de gündeme geldiği bilinmektedir. 2023 yılında düzensiz göç girişimlerine bağlı yaşanan insani kriz, bu durumu daha da görünür kılmıştır. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yayınlanan ve 2023 senesinin ilk üç ayının Akdeniz’i geçmeye çalışan göçmenler için 2017 yılından bu yana en ölümcül dönem olduğunu ortaya koyan veriler de bunu teyit edere mahiyettedir.[5] Üstelik bu raporun ardından Avrupa Parlamentosu içerisinden AB’nin göç politikasına yönelik sert eleştiriler gelmiştir. Bu da Avrupa’da göç krizinin derinleşeceğinin habercisi olarak yorumlanabilir.

Sonuç olarak 2022 senesinde artan düzensiz göç girişimlerinin hızının 2023 yılının ilk çeyreğinde de artması, Avrupa ülkelerinin soruna dair politikalarını sertleştirmesine neden olmaktadır. İtalya Hükümeti’nin aldığı olağanüstü hal kararı ise bu konuda mühim bir örnek teşkil etmektedir. Bununla birlikte, halihazırda yaşanan birtakım gelişmeler, düzensiz göçe karşı alınan sert önlemlerin İtalya’yla sınırlı kalmadığını göstermektedir. Zira düzensiz göçteki artışın kontrol altına alınamaması, Avrupa siyasetine damga vuracak gibi gözükmektedir. Bu da AB’nin göç politikasına yönelik eleştirilerin ve özellikle de Akdeniz ülkelerinden gelecek yeni taleplerin artmasını beraberinde getirebilir.


[1] “Migrant Entry Numbers into Europe Hit Six-Year High in 2022”, The Hindu, https://www.thehindu.com/news/international/migrant-entry-numbers-into-europe-hit-six-year-high/article66373517.ece/amp/, (Erişim Tarihi: 01.06.2023).

[2] “Detections in Central Mediterranean up Three-Fold in the First 3 Months of 2023”, Frontex, https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/detections-in-central-mediterranean-up-three-fold-in-the-first-3-months-of-2023-fBX34V, (Erişim Tarihi: 02.06.2023).

[3] “Italy Declares Migrant Emergency”, Al Jazeera, https://www.aljazeera.com/amp/news/2011/2/13/italy-declares-migrant-emergency, (Erişim Tarihi: 02.06.2023).

[4] “Lithuania Legalises Migrant Pushbacks”, Euractiv, https://www.euractiv.com/section/migration/news/lithuania-legalises-migrant-pushbacks/, (Erişim Tarihi: 02.06.2023).

[5] “Worst Migrant Death Toll in the Mediterranean Since 2017, UN Agency Reports”, Euractiv, https://www.euractiv.com/section/migration/news/worst-migrant-death-toll-in-the-mediterranean-since-2017-un-agency-reports/, (Erişim Tarihi: 02.06.2023).

Begüm AKKAYA
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü