Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Ademi MUKANBETOVA