2004 yılında Kökşetau Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl Kazakistan Cumhuriyeti Çimkent valiliğinde göreve başlamıştır. 2007 yılında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Siyaset bölümünü bitirmiştir. 2014 yılında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Ekonomi Fakültesinde “Kazakistan’da Yerel Yönetim Sistemleri: Yapısı ve Özellikleri” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini almıştır. Şu anda Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde doktorasını yapmaktadır.

Almasbek ANUARBEKULY