Dilruba Kurut, 2016 yılında Yalova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi esnasında Erasmus Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde West Bohemia Üniversite’sinde bir dönem eğitim almıştır. Fransa, Azerbaycan ve Bulgaristan’da çeşitli proje ve eğitimlere katılım göstermiştir. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde başladığı yüksek lisans eğitimini, 2021 senesinde ‘‘Yeni Uluslararası Ekonomik İş Bölümü Bağlamında Teknoloji Yoğun Üretim ve Ekonomik Gelişme’’ başlıklı teziyle tamamlamıştır. Aynı yıl Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora programına kabul edilmiştir. Uluslararası politik ekonomi, Asya-Pasifik bölgesi ve yeşil teori üzerine çalışmalar yapmaktadır. Kurut, ileri düzeyde İngilizce ve orta seviyede Çince bilmektedir. Kurut; Korece, Rusça ve Arapça dil eğitimlerine devam etmektedir.

Dilruba KURUT