Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ

Ankara Ufuk Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olan Güneş, 1990 yılında KHO’da Yönetim, 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde Hukuk, 2006 yılında Anadolu Üniversitesinden İktisat olmak üzere üç ayrı lisans programından mezun oldu. İlk yüksek lisans eğitimini 1998’de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi SBE’de “Osmanlının Son Döneminde Yetişen Subayların Fikri Yapılarının Temelleri” adlı teziyle tamamlarken ikinci yüksek lisans tezini İnönü Üniversitesi SBE’de “AYİM’nin İdarenin Takdir Yetkisinin Kullanımına İlişkin Yaklaşımı” adlı tezi ile 2006 yılında bitirdi. 2011 yılında Gazi Üniversitesi SBE’de Doktora eğitimini “Bir Siyasal Rejim ve Demokrasi Uygulaması Olarak: Vesayetçi Demokrasi” adlı tezi ile sonuçlandırdı. 2007-2014 yılları arasında KHO, 2014 yılından itibaren Ufuk Üniversitesinde Doçent kadrosunda görevlidir. Doç.Dr. Mehmet GÜNEŞ’in Uluslararası Hukuk, Uluslararası Siyaset, İnsancıl Hukuk, İdare Hukuku, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler ve Politik Ekonomi konularında çeşitli dergi ve kitaplarda makale ve araştırmaları yayınlanmıştır.

YAZARIN ÇALIŞMALARI