2009 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Dr. Erdal BAYAR, iki yıllık memurluk hizmetinin ardından 2011 senesinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda sunduğu teziyle yüksek lisans derecesi alan Bayar, 2021 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda hazırladığı “Sosyal İnşacı Yaklaşıma göre 2001 sonrasında yeniden inşa edilen Afganistan'ın Dış Politikası” başlıklı teziyle doktor unvanını almıştır.

Dr. Erdal BAYAR