Furkan DOĞDU, 1999 yılında Samsun’da doğmuştur. 2022 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun olmuştur. Halihazırda yüksek lisans eğitimine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yakınçağ Tarihi ana bilim dalında devam etmekte olup Balkan Tarihi üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Furkan DOĞDU