Medihanur ARGALI, 2018 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi’nden mezun olmuştur. Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde 2020 yılında savunduğu “Türkiye’nin Uyguladığı Göç Politikaları ve Göç Diplomasisi’nin Örneklerinin Analizi” başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesini almıştır. Güncel olarak Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde, Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar Anabilim Dalı’nda tez aşamasında doktora öğrencisidir. Başlıca çalışma alanları Uluslararası Göç ve Güvenlik, Post-Sovyet Alan ve Orta Asya’dır. Argalı, iyi derecede İngilizce, temel düzeyde Rusça bilmektedir.

Medihanur ARGALI