Rizvan Asgarov, 2001 yılında Bakü'de doğmuştur. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimine başlamış ve 2022 yılında mezun olmuştur. Halihazırda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans eğitiminİ sürdüren Asgarov, ileri seviyede İngilizce ve temel düzeyde Arapça ve Rusya bilmektedir. Asgarov'un başlıca çalışma alanları, Rus dış politikası, Orta Asya ve Kafkasya'dır.

Rizvan ASGAROV