Tarih:

Paylaş:

Kuşak-Yol Girişimi Bağlamında İsrail’in “Red-Med” ve “Bölgesel Barış İçin Demiryolu” Projeleri

Benzer İçerikler

Çin’in Kuşak-Yol Girişimi kapsamında Asya’dan Avrupa’ya kadar uzanan coğrafyada yaptığı altyapı yatırımları arasında liman projelerinin yanı sıra demiryolu projeleri de yer almaktadır. Bu projeler, taşıma rotaları arasında en düşük maliyetli olan deniz yoluna alternatif olmak yerine “intermodal (karma)” şeklinde adlandırılan ve değişik taşıma modlarının bir arada kullanıldığı modelin bir parçası olarak ele alınmaktadır. Çin’in bu yatırımlara yönelmesi sadece ekonomik açıdan değil; deniz ulaşımı için düğüm noktası olan bölgelerdeki güvenlik risklerini azaltma kaygısından da kaynaklanmaktadır. Ayrıca projeler sayesinde bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda çalışmada, Çin tarafından inşa edilmesi ve işletilmesi planlanan, Süveyş Kanalı’nı “by-pass” edecek “Red-Med Demiryolu Projesi” ile henüz geliştirme aşamasında olan, kim tarafından yapılacağı veya işletileceği henüz kesinlik kazanmayan; fakat Çin’in ilgileneceği düşünülen “Bölgesel Barış İçin Demiryolu” projeleri incelenmektedir. Bu projenin de Hürmüz Boğazı’nı “by-pass” etmesi beklenmektedir.

 

Emekli Deniz Albay Ferhan ORAL
1972 yılında Denizli’de doğdu. 1994 yılında Deniz Harp Okulundan mezun oldu. 24 yıllık meslek hayatı süresince değişik denizaltı gemileri ve karargah görevlerinde çalıştı. Çalıştığı karargah görevleri arasında, Bosna-Hersek AB Gücü Sivil-Asker İşbirliği Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı Plan Prensipler Başkanlığı, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı (SHAPE) Harekat-İstihbarat Başkanlığı ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi yer almaktadır. Sosyoloji ve Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi alanlarında yüksek lisans sahibi olup, halen Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesinde Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi alanındaki doktora eğitimine devam etmektedir. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış üç makalesi bulunmaktadır. Deniz güvenliği ve NATO konuları araştırma ve çalışma alanları arasında olup İngilizce ve temel seviyede Fransızca bilmektedir.