Afganistan

ABD’nin Afganistan’daki Başarısızlığının Hegemonyasına Etkisi

Amerikan askerlerinin Kabil’deki varlığına rağmen Taliban’ın Afganistan’ın başkentini ele geçirerek ülkedeki başat güç haline gelmesi dikkat çekici bir gelişme olmuştur. Dahası Taliban, 31 Ağustos 2021 tarihinde kadar ülkedeki yabancı unsurların çekilmesini talep etmiş ve başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD)...

Afganistan’ın Görünmeyen Yüzü

Afganistan, yaklaşık 40 yıldır çatışmaların ve savaşların devam ettiği bir ülkedir. Ülkede çeşitli etnik ve dini gruplar varlıklarını sürdürmektedir. Afganistan’da uzun zamandan beri sağlıklı bir nüfus sayım yapılmadığı için ülkenin demografik yapısına dair sağlıklı bilgilere ulaşmak imkansızdır. Yine de...

Hindistan’ın Afganistan’da Göz Ardı Edilen Rolü

15 Ağustos 2021 tarihinde Taliban güçlerinin Kabil’e girmesinin ve 31 Ağustos 2021 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Afganistan’dan çekilme sürecini tamamlamasının ardından dünya, yeni bir jeopolitik dalgalanmanın eşiğine gelmiştir. Söz konusu dalga, bölgesel işbirliği fırsatlarından çatışmaların derinleşmesi ihtimaline kadar...

Afganistan’daki Gelişmelerin Düşündürdükleri

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)/Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) Afganistan’dan çekilmesi ve 20 yıldır mücadele verdiklerini iddia ettikleri Taliban’ın birkaç gün içerisinde Afganistan’ın genelini kontrol altına alması, Türkiye ve dünya gündemini meşgul etmektedir. Bu anlamda Afganistan’ın geleceğinin nasıl şekilleneceği, Taliban’ın...

Afganistan’da Değişen Konjonktür ve Orta Asya

İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri kendilerini güvende hissetmeleridir. Bu anlamda sınır güvenliği mühim bir mesele olarak dikkat çekmektedir. Sınır güvensizliği ise ekonomik, kültürel, siyasi, sosyal ve askeri bakımdan bölgesel etkiler yaratabilmektedir. Bu sebeple sınır güvenliği, ilgili ülkede yaşayan tüm...

ABD’nin Kaosa Dayalı Liderlik Stratejisi: Afganistan’da DEAŞ Terörü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) müttefiklerinin Afganistan’dan çekilmesi için belirlenen son gün olan 31 Ağustos 2021 tarihi yaklaşırken; Afganistan’ın geleceğine ilişkin belirsizlikler artmakta ve bu ülkeyi de aşacak bölgesel bir kaos planının hayata geçirildiği...

ABD’nin Afganistan’dan Çekilmesi ve Tayvan

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 20 yıllık bir işgalin ardından Afganistan’dan çekilme kararı alması ve Afganistan’ın Taliban’ın eline geçmesi sebebiyle Tayvan’da da endişeler baş göstermiştir. Bu konudaki temel kaygı, ABD’nin Tayvan’dan vazgeçebileceği ve onu terk edebileceği düşüncesidir. Zira Çin, Tayvan’ı...

Barış Arayışlarının Gölgesindeki İç Savaş Riski: Penşir Direnişi

Afganistan’ın Penşir Bölgesi, Taliban’a karşı direnişin sembolü haline gelmiştir. Kabil’in kuzeyinde bulunan bölge, ülkenin güney ve kuzeyini birbirinden ayıran dağ geçidi üzerinde yer almaktadır. Bölgeye adını veren Penşir Nehri ve Penşir Vadisi bir nevi doğal sığınak durumundadır. Bölgeye ulaşım,...

Önerilenler