Afrika

Rusya’nın Sahra Altı Afrika Politikası

Rusya’nın Afrika’yla ilişkileri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde başlamıştır. Bilindiği kadarıyla, 1955 yılındaki Bandung Konferansı’na kadar SSCB’nin Afrika’ya yönelik belirli bir politikası olmamıştır. Ancak söz konusu tarihten sonra, Afrika ülkeleri bağımsızlıklarını kazandıkça SSCB de bu ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye...

Çin-Fas İlişkileri

Çin, son yirmi yılda, ticaret ve yatırım bakımından Kuzey Afrika’daki varlığını önemli ölçüde arttırmıştır. Pekin yönetiminin Kuzey Afrika’da ilişkilerini geliştirdiği ülkelerden biri de jeostratejik konum bakımından mühim bir noktada bulunan Fas’tır. Bu anlamda Çin-Fas ilişkilerini en iyi betimleyecek kelime...

21. Yüzyılın Yükselen Yıldızı: Afrika

21. yüzyılın “Afrika’nın yüzyılı” olacağı düşüncesi, 2000 yılının başlarında dönemin Güney Afrika Devlet Başkanı Thabo Mbeki tarafından dile getirilmiştir. Bu düşünce, Afrika’nın sahip olduğu demografik güzelliklere, yer altı zenginliklerine, kıtanın haiz olduğu potansiyele bakıldığında daha net anlaşılacaktır. Afrika, 21....

Gine Körfezi’ndeki Deniz Haydutluğu Faaliyetleri

Gine Körfezi, Afrika’nın batı ve orta kısmında 6000 km’lik sahil şeridini kapsayan ve Senegal’den Angola’ya uzanan bir bölgedir. Bölgedeki ülkeler, mevcut petrol ve doğalgaz kaynaklarıyla küresel enerji arzında gittikçe artan bir paya sahiptir. Afrika’daki petrol üretiminin %70’i Gine Körfezi’nden karşılanmaktadır....

Sudan Krizi: Afrika Baharı mı?

19 Aralık 2018 tarihinde Sudan’da ekonomik kriz nedeniyle patlak veren sokak gösterileri son günlerde şiddetini artırmaya devam ediyor. Başlangıçta ekonomik sorunlara tepki olarak ortaya çıkan protestolar Devlet Başkanı Ömer El Beşir karşıtı gösterilere dönüşmüş durumda. Göstericiler, 30 yıldır iktidarda...

Türkiye’nin Misafirperver Kamu Diplomasisi

Türkiye, Batılı ülkelere nazaran çok geç bir tarihte kamu diplomasisini bir devlet politikası olarak 2010’lı yıllardan itibaren uygulamaya başladı. Şu anki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın koordinatörlüğünde Ocak 2010 tarihinde Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü kurularak Türk Dış Politikasıyla entegre ve...

Afrika Jeopolitiğinde Türkiye ve İran

Türklerin 860 yılından itibaren Afrika ile irtibatta olduğu düşünülmektedir. Osmanlı Devleti döneminde, Afrika’nın kuzey ve doğu bölgelerinin hâkimiyet altına alınmasıyla Türklerin Akdeniz, Kızıldeniz ve Büyük Sahra ile güçlü temasları olmuştur. Ancak cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye’nin Afrika ile temaslarında azalma...

Erdoğan’ın Sudan Ziyareti: İkili ilişkilerde Yeni Dönem

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan ziyaretiyle söz konusu ülkeyi ziyaret eden ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kayıtlara geçmiştir. Bilindiği üzere ikili ilişkiler Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte yüzyıllarca devam etmiş ve Sudan, İmparatorluğun sınırları için önemli yere sahip olmuştur....

Önerilenler