Akdeniz

AB İrini Harekâtı’nın Geleceği

Avrupa Birliği (AB) Akdeniz Deniz Gücü’nün (EUNAVFOR Med) yürüttüğü İrini Harekâtı, uzatılma ihtimali bulunmakla birlikte 31 Mart 2020 tarihinde bir yıllık süre için başlatılmıştır. Dolayısıyla mevcut durumda hârekat, 31 Mart 2021 tarihinde sona erecektir. Harekâtın öncelikli görevi; Birleşmiş Milletler...

Rusya’nın Doğu Akdeniz’deki Tutumu

Doğu Akdeniz’de artan gerilim, bölgenin jeopolitik önemi sebebiyle yalnızca denize kıyıdaş ülkeleri değil; aynı zamanda bölgesel ve küresel aktörleri de harekete geçirmiştir. Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan, Mısır ve İsrail’in enerji arama faaliyetlerine ek olarak Avrupalı...

Türkiye’nin Doğu Akdeniz Hamlesi: Sondaj Krizi

Türkiye’nin 4 Mayıs 2019 tarihinde Doğu Akdeniz’de Fatih Sondaj Gemisi’yle başlattığı sondaj çalışmaları, bölgedeki denklemleri etkileyecek bir girişim olması nedeniyle bölgesel ve küresel aktörlerin dikkatini çekti. Konuyla ilgili olarak başta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve bölge ülkeleri olmak...

Büyük Oyun: Türkiye’ye Rağmen Akdeniz Projesi

Küresel ekonomik güç dengeleri hızla değişirken dünya güçleri, Türkiye’yi oyunun dışında bırakmak için çalışmalarını sürdürmekte, özellikle Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) meselesiyle ısınan “deniz yetki sınırlandırması” tartışmaları, yeni ittifakları gündeme getirmektedir. Akdeniz’de Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)...

Doğu Akdeniz’in Artan Önemi ve Türkiye

Akdeniz’in doğusunda son yıllarda yaşanan gelişmeler bu bölgeyi uluslararası güç dengelerinin kritik eksenlerinden biri haline getirmiştir. Aslına bakılırsa Doğu Akdeniz, tarih boyunca büyük bir önem taşımıştır. Bahsi geçen bölge uluslararası ticaretin kavşak noktalarından biri olması nedeniyle geçmişten bugüne hemen...

Kıbrıs Görüşmelerindeki “Olumlu Hava” Mont Pelerin’in Devamını Getirebildi

Kıbrıs sorununda sona mı yoksa Mont Pelerin sürecinin sonuna mı yaklaşıldı? sorusu yanıtlandı. Ocak 2017 Cenevre görüşmeleri boyunca medyadan yansıyan/ yansıtılan “olumlu hava” Kıbrıs sorununun sonunu yani çözümünü getiremedi. Cenevre Konferansı’nda AB’ye ilişkin düzenlemeler, ekonomi, yönetim, mülkiyet, toprak ve güvenlik-garantiler...

Önerilenler