Azerbaycan

Dağlık Karabağ Sorunu’nun Çözümü ve Tirol Modeli

Bakü, Güney Kafkasya’daki etnik sorunlar açısından önem taşıyan bir etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. 20 Haziran 2017 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı himayesinde bulunan Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ile İtalya’nın Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IAI) ortaklaşa bir şekilde Güney Tirol Sorunu’nu ele alarak;...

İnsanlık Vahşeti: Hocalı Katliamı

25-26 Şubat 1992 tarihlerinde Ermenistan silahlı kuvvetleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde Hankendi şehrinde konuşlandırılmış olan 366. Alay’ın da yardımıyla Hocalı’yı işgal etmeye başlamıştır. Hocalı’ya düzenlenen saldırılar esnasında şehirden ayrılma imkânı bulamayan silahsız sivil insanlar, çocuklar, kadınlar ve...

Eski “Savaş Ocağında” Her Geçen Gün Alevlenen Yeni Savaş: Karabağ

Siyasi yapısından dolayı Kuzey ve Güney Kafkasya olarak iki kısımdan ibaret bir bölge gibi tanımlanan Kafkasya’nın daha çok Transkafkasya olarak bilinen Güney Kafkasya bölümüne yerleşen iki devlet Azerbaycan ve Ermenistan arasında, Ermenistan’ın Azerbaycan’dan toprak iddia etmesinden dolayı uzun yıllara...

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı İslamabad Zirvesi

Mart ayının başında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyelerinin temsilcileri, Zirve Toplantısı için İslamabad’ta bir araya geldi. Dünya’da ve İslamabad Bölgesi’nde yaşanmakta olan gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, Zirve’nin bölge için önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu makalede örgütün önemi ve üye ülkelerin...

Hocalı’nın 25. Yıldönümünde Kafkasya’da Çatışma Riski: Bölgesel ve Küresel Aktörlerin Tutumları ve Kafkasya’nın Geleceği

26 Şubat 1992 tarihinde modern dönemin en kanlı hadiselerinden biri Güney Kafkasya bölgesinde yaşanmıştır. Söz konusu hadisenin yaşanmasının birden fazla nedeni vardır. Nedenlerden birincisi; Çarlık Rusya ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) bölyönet, karıştır-çatıştır-yönet politikalarının sonucu ortaya çıkmıştır. İkincisi;...

ABD Arabulucu mu?

Amerika, SSCB'nin çöküşünden sonra tek kutuplu dünyanın hakimi rolünü üstlenmiştir. Elbette, şimdilik bu devletin ekonomik, siyasi ve askeri gücüne ulaşan başka bir devlet bulunmamaktadır. ABD'nin 2017 yılı askeri bütçesi 582.7 milyar dolardır ki bu, G8 devletlerinin tamamının askeri bütçesinden...

Gardaş Aliyev Ziyaretindeki Derin Mesajlar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in seçimler sonrası ilk ziyaretini Türkiye’ye yapması, iki ülke arasındaki “normalleşme krizi” ile ilgili son kırıntıları tarihe gömmesi kadar, yeni “Birlik” arayışlarına işaret etmesi boyutuyla da oldukça önemli. Verilen karşılıklı mesajlar ve gecikmeyen Ermenistan tepkisi bunu...

Önerilenler