Ekonomi

Rusya’nın Sahra Altı Afrika Politikası

Rusya’nın Afrika’yla ilişkileri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde başlamıştır. Bilindiği kadarıyla, 1955 yılındaki Bandung Konferansı’na kadar SSCB’nin Afrika’ya yönelik belirli bir politikası olmamıştır. Ancak söz konusu tarihten sonra, Afrika ülkeleri bağımsızlıklarını kazandıkça SSCB de bu ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye...

ABD’de İktidar Değişimi Sonrasında Washington-Yeni Delhi İlişkilerinin Geleceği

Uzun yıllardır büyük güçlerle olan münasebetlerinde denge politikası çerçevesinde hareket eden Hindistan, son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) daha yakın bir dış politika izlemektedir. Özellikle de Donald Trump’ın dört yıllık ABD Başkanlığı döneminde iki ülke arasındaki ilişkiler önemli bir...

Trump’ın Uyguladığı Ekonomi Politikalarının Amerika’nın Küresel Hegemonyasına Etkisi

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra geleneksel güçler ve özellikle de dünyanın lider ülkesi olarak görülen İngiltere, güç kaybederken; ekonomik gücünün de etkisiyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD), uluslararası politikada ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu durum, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra daha da...

Krizi Fırsata Çevirebilmek: “Büyük Değişim Hareketi” ve “Yeni Özbekistan”

Tarihin en uzun yıllarından biri olarak kayda geçen 2020, hiç kuşkusuz, tüm dünya açısından oldukça zor bir yıl oldu. Başta Covid-19 olmak üzere, yaşanan çok boyutlu krizler-gelişmeler, ülkeler açısından öncelikle kendi içinde ve yakın çevresinde güçlü işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu...

INSTEX: Petro-Dolar Egemenliğine Karşı Alternatif Arayış

Yeni Yaptırımlardan Sonra İran-Avrupa İlişkileri 7 Temmuz 2019 tarihinde İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) Avrupalı taraflarına, taahhütlerini yerine getirmeleri için tanıdığı 60 günlük süre dolmuştur. Bunun ardından İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, gazetecilerine verdiği demeçte yeni uranyum...

Ulaştırma Koridorlarında Türkiye-İran İşbirliği

Türkiye ve İran, doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan ekonomik koridorlarda merkez üs (strategic hub) konumundadırlar. Bu bağlamda iki ülke, tarihi süreçte bakıldığında İpek Yolu ve Kral Yolu gibi ulaştırma koridorlarına ev sahipliği yapan ve bu sayede büyük bir işbirliği...

Önerilenler