Susuz tarım

Kazakistan Jeoekonomisinde Yükselen İki Temel Sacayak: “Susuz Tarım” ve “Yenilenebilir Enerji”

İnsanlık tarihinde, devletleşme yoluna giden süreçte iki temel arayış her zaman için etkisini korumaya devam etmiştir: “Güvenlik” ve “iaşe”. İaşe dediğimiz husus da aslında “gıda güvenliği” boyutuyla insanoğlunun var olma-beka mücadelesinin bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır, özellikle de günümüz...

Önerilenler