Tarih:

Paylaş:

Söyleşi: Ortadoğu’da Dini Kimlikler

Önerilenler

Tarih: 06 Aralık 2018
Saat: 15:30
Yer: ANKASAM Konferans Salonu

Adres: Çankaya Mh., Cemal Nadir Sk., No: 20, Çankaya/Ankara
Konuşmacı: Prof. Dr. Şamil ÖÇAL


Ortadoğu tarih boyunca birçok dini kimliği barındıran bir coğrafyadır: İslam, Hristiyanlık, Yahudilik ve bu üst kimliklerin altında sıralanan onlarca alt kimlikler.  Ortadoğu’da dini kimlik çoğu durumda etnik kimliklerle ilişkilendirilir.  Sünni-Şafilik-Eş’arilik Araplar ve Kürtlerle , Sünni Hanefilik-Maturidilik ise Türklerle ilişkili olarak düşünülür.  Şiilik  denilince ilk akla gelen İranlılıklıktır. Elbette bunun istisnaları vardır. Arap ve Türk Şiiler yanında Arap ve Kürt olmayan Şafiler ve Eş’ariler,  Türk olmayan Maturidi ve Hanefiler de vardır.

Ortadoğu’da baskın olan dini kimliğin Müslümanlık olduğu gerçeğinden hareketle dini kimlikler ele alındığında Müslümanların çoğunluğunun Sünni olduğu görülecektir. Daha sonra da Şiiler gelir. Sünniler ve Şiiler de kendi aralarında çeşitli alt gruplara ayrılırlar. Bu dini kimliklerin oluşumunun birbirinden farklı çeşitli nedenleri vardır. Savaşlar, iç çatışmalar, akrabalık ilişkileri, coğrafi ve kültürel şartlar bunların önde gelenleridir.

Bölgesel bir güç haline gelen ve artık bir küresel aktör haline gelmesi kaçınılmaz olan Türkiye, Otadoğu’da dini kimliklere farklı bir perspektiften yaklaşmalıdır. Çünkü Türkiye’nin dini kimlikler bakımından kucaklayıcı bir siyaset geliştirmesi gerekir. Bu perspektif bir yandan farklı kimliklerle olan ilişkimizi güçlendirecek, diğer yandan da dini entelektüel hayatın zenginleşmesine yol açacaktır.

ANKASAM tarafından Ortadoğu jeopolitiğini etkileyen en önemli parametrelerin başında gelen kimlik olgusu ve dini kimlikler bağlamında farkındalık oluşturmak amacıyla kimliğin toplumsal ve siyasal süreçlerle ilişkinin ele alınacağı bir söyleyişi düzenlenecektir. Söyleşi konunun uzmanı  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şamil ÖÇAL tarafından gerçekleştirilecektir.

[su_spoiler title=”Başvur” style=”fancy” icon=”plus-circle”][contact-form-7 id=”11002″ title=”Staj_copy”][/su_spoiler]