İklim Değişikliği

Kapıda Bekleyen Felaket: Küresel İklim Sorunu ve Yeni Emperyalizm

Sanayi ve teknoloji devrimlerinin yarattığı en önemli küresel sorunların başında iklim değişikliği gelmektedir. Bu durum ise iklim değişikliği mevzusunu uluslararası ilişkilerin yeni öznelerinden biri haline getirmektedir. Zira her geçen gün artan kuraklık, ilerleyen dönemlerde içilebilir temiz suya ve sağlıklı...

İklim Değişikliğinin Küresel Deniz Ticaretine Etkileri

İklim değişikliğinin gelecekte ülke ekonomilerinde yaratacağı etkilere ilişkin bilimsel yayınlar çoğaldıkça, konunun gündemdeki yeri ve dünya kamuoyunun ilgisi de artmaktadır. Meselenin denizcilik sektörü boyutu ele alındığında, iklim değişikliğinin küresel deniz ticareti açısından avantaj ve dezavantaj yaratacak çeşitli etkilerinin olması...

Önerilenler