Tarih:

Paylaş:

DSC Başkanı Tulyakov, ANKASAM’da Özbekistan Eylem Stratejisi Hakkında Konferans Verdi

Önerilenler

Özbekistan Kalkınma Stratejileri Merkezi (DSC) Başkanı Eldor Tulyakov, Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi’nde (ANKASAM) Özbekistan’ın 2017 ile 2021 yılları arasında gerçekleştirdiği reformları anlattı.

Özbekistan’ın önde gelen düşünce kuruluşlarından olan DSC heyeti, Türkiye’ye düzenlediği ziyaret sürecinde ANKASAM’da “Özbekistan Eylem Stratejisi Kapsamındaki Reformlara Kısa Bir Bakış” konulu bir konferans verdi. Konferansta Sayın Tulyakov, 2017-2021 yılları arasındaki eylem stratejisini ele aldı. Reformları beş başlık altında özetleyen Sayın Tulyakov, öncelikle devlet sisteminin ve kamu yapısının iyileştirilmesine dair reformları anlattı. Özbekistan’da söz konusu reformlar çerçevesinde yönetimde, parlamentoda, yargıda, yerel yönetimlerde ve medyada çeşitli yenilikçi kararlar alındığını belirtti. Ayrıca 2021-2025 yılları için sivil toplumun güçlendirilmesine dair reformların da devam ettiğini söyledi.

DSC Başkanı Tulyakov, daha sonra hukuk devletinin tesisi ve yargı sisteminin geliştirilmesi çerçevesinde yapılan reformlara değindi. Bu çerçevede Yargıtay ile Yüksek Ekonomi Mahkemesi’nin birleştirildiğini ve mahkemelerin mali bağımsızlığının sağlandığını dile getirdi. Dahası kötü bir üne sahip olan Jaslyk Hapishanesi’nin kapatıldığını ve işkencenin tespitine dair çeşitli kararların alındığını da sözlerine ekledi.

DSC Başkanı Tulyakov, diğer reformların ise ekonomik kalkınma ve liberalleşme alanlarında gerçekleştirildiğini açıkladı. Öncelikle gümrük vergilerinin azaltıldığını, döviz konusunda liberal kararlar alındığını ve şeffaf devlet anlayışı çerçevesinde ekonomik göstergelerin, devlet bütçesinin, para arzının ve altın ile döviz konusundaki verilerin topluma düzenli olarak açıklandığını belirtti. Bununla birlikte küçük işletmeler ve özel girişimleri teşvik eden kararlar alındığını ve devletin ekonomiye katılımı azaltılırken vergi reformlarının hayata geçirildiğini ifade etti. Buna ek olarak Özbekistan’ın dünyanın birçok ülkesinden vize istemediğini söyledi.  Tulyakov’un aktardığı verilere göre Özbekistan, 2018 yılında 18 ülke vatandaşına vize serbestisi sağlanırken 2020 yılında bu sayı 86’ya çıkmıştır.

DSC Başkanı Tulyakov, Özbekistan’da sosyal konularda da reformlar gerçekleştirildiğini belirtti. Ülkede sağlık sisteminin iyileştirilmesi, 2030 yılına kadar yükseköğretim kurumlarının niteliğinin ve sayısının arttırılması, çeşitli okullarda internet erişiminin sağlanması, gençler arası istihdamın arttırılması ve yoksulluğun azaltılması gibi konularda yeni politikaların geliştirildiğini anlattı.

Son olarak güvenlik, etnik uyum ve dış politikada çeşitli atılımlar yapıldığını vurgulayan Sayın Tulyakov, bu sayede Aral Bölgesi’nin kalkındırılması, radikal ideolojilerden etkilenen vatandaşların rehabilite edilmesi ve ülkede yeni Silahlı Kuvvetler Akademisi kurulması gibi olaylara değindi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in dış politikada aktif bir tutum benimsediğini vurgulayan Tulyakov, söz konusu politikaları bölgesel işbirliğini destekleme, Orta Asya’daki sorunların çözülmesinde yapıcı rol alma ve küresel aktörlerle ilişkilerin güçlendirilmesi şeklinde özetledi. Bu çerçevede Türk Konseyi’ne tam üye olan Özbekistan’ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Güney Kore, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Türkiye’yle olan ilişkilerini güçlendirme politikası izlediğini belirtti.

Tulyakov, Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev’in özellikle Türkiye’yle olan ilişkilere de büyük önem verdiğine dikkat çekerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerleyen dönemde daha da gelişebileceğinin altını çizdi.